Římskokatolická farnost Halenkov

Intenční list - březen 2020

Soubor k tisku s úmysly mší svatých je zde .

1.3.

ne


7:45

  1. NEDĚLE POSTNÍ

za + Františku Kocurkovu k 1. výročí úmrtí a za jejího manžela Jaroslava k nedožitým 95-tým narozeninám

po ranní mši svaté: Křížová cesta10:00

za + Bohumila Latináka k 40. výročí úmrtí, manželku, syna, snachu, zetě, vnuka Jirku a rodiče i sourozence z obou stran

3.3.

út

18:00

za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

4.3.

st

17:30

18:00

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní

za + Miroslava Navrátila, rodiče Navrátilovy a Kučerovy, jejich děti a Boží požehnání pro celou živou rodinu

5.3.

čt

7:15

za + Helenu Rušinovu a celou zemřelou rodinu

6.3.

17:30

18:00

Křížová cesta

za + Františka Šuláka, manželku Anežku, jejich sourozence,

rodiče z obou stran, s prosbou za zdraví a Boží pomoc i ochranu celé rodině

7.3.

so

19:00

mše svatá s nedělní platností

za + Antonii Maňákovu k 1. výročí úmrtí, za duše v očistci a Boží požehnání celé živé rodině

8.3.

ne


7:45

  1. NEDĚLE POSTNÍ

za + Miroslava Pekaře ke 4. výročí úmrtí a za živou rodinu Pekařovu a Martiškovu

po ranní mši svaté: Křížová cesta10:00

na prosbu o Boží požehnání za 45 let a 18 let života pro Janku

a Danielku Strnadelovy

10.3.

út

18:00

za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

11.3.

st

17:30

18:00

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní

za celou živou a zemřelou rodinu Pončíkovu, Jurečkovu, Dzerwa

a Mocniak, na poděkování za Boží ochranu s prosbou o požehnání do dalších let a na jistý úmysl

12.3.

čt

18:00

za + Václava a Františku Kopecké, bratra Václava, sestru Annu, švagra Josefa Pekaře, Martinka Baroně, staříčky Žárské a Kopecké, za dušičky v očistci, na které nikdo nepamatuje, za zdraví a Boží požehnání živým rodinám

13.3.

17:30

Křížová cesta18:00

za + Miladu Bláhovu k 2.výročí úmrtí, za celou živou i zemřelou rodinu Bláhovu a Palátovu

14.3.

so


19:00

mše svatá s nedělní platností

za živou a zemřelou rodinu Kovaříkovu, Kachtíkovu, Hodulákovu, Zádilskou a duše v očistci

15.3.

ne

7:45


  1. NEDĚLE POSTNÍ

za + Anastázii Kocurkovu k 2.výročí úmrtí, syna Josefa, rodiče Kocurkovy a Žbánkovy a Boží ochranu celé rodině

po ranní mši svaté: Křížová cesta10:00

za + Františka Gáberu k nedožitým 80-tým narozeninám, zetě Jaroslava, Milana, sestru Jaroslavu a Boží požehnání pro celou živou rodinu

17.3.

út

18:00

za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

18.3.

st

17:30

18:00

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní

za + Antonína Kocurka, prarodiče Vráželovy, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu Chovanečkovu

19.3.

čt


7:15

Slavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE

za + manžela Josefa Pončíka, syna Josefa, za rodiče z obou stran

a duše v očistci18:00

za všechny živé a zemřelé Josefy z farnosti

20.3.

17:30

Křížová cesta18:00

za + manžela Pavla Maňáka k nedožitým 80-tinám, syna Pavla,

zetě Josefa, bratra Miroslava, za sourozence a rodiče z obou stran, za ochranu a Boží pomoc v rodině

21.3.

so

19:00

mše svatá s nedělní platností

za + Marii a Antonína Mazáčovy, dceru Marii, staříčky a Boží ochranu živé rodině

22.3.

ne


7:45

  1. NEDĚLE POSTNÍ

za + rodiče Mazáčovy, syna Miroslava, rodiče Píškovy a Boží požehnání živé rodině

po ranní mši svaté: Křížová cesta10:00

za + Pavla Slánského, syna Františka, švagra Josefa, s prosbou

o Boží požehnání a zdraví pro celou rodinu

24.3.

út

18:00

za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

25.3.

st


7:15

Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

na poděkování Pánu Bohu za dožití 65-tých narozenin s prosbou

o Boží požehnání v dalším životě17:30

18:00

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní

za + Aloise a Terezii Janotovy, jejich dcery Františku a manžela, Ludmilu s manželem a Martu s manželem

26.3.

čt

7:15

za + Františku Šulákovu, manžela Jana, za všechny jejich sourozence a Boží ochranu pro živou rodinu

27.3.

17:30

Křížová cesta18:00

za + Jaroslava Kopeckého k výročí úmrtí, za rodiče z obou stran, bratry a švagry a za boží požehnání a dar zdraví pro celou živou rodinu

28.3.

so


19:00

mše svatá s nedělní platností

za + Jana a Františku Trtíkovy a Boží požehnání pro celou živou rodinu

29.3.

ne


7:45

  1. NEDĚLE POSTNÍ

za + Marka Hrušku k nedožitým 24-tým narozeninám a za celou živou a zemřelou rodinu Kopeckou i Mikulenkovu a Hruškovu

po ranní mši svaté: Křížová cesta10:00

za + rodiče Antonína a Anastázii Kneblovy, syna Antonína, dcery Marii, Veroniku, snachu Marii, zetě Aloise, Josefa a živou

i zemřelou rodinu

31.3.

út

18:00

za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

Správce webu: tch@centrum.cz