Římskokatolická farnost Halenkov

Intenční list - leden 2019

Soubor k tisku s úmysly mší svatých na leden je zde .

1.1.

út


7:45


Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

za Boží pomoc a požehnání do Nového roku

pro celou halenkovskou farnost a všechny farníky



10:00


+ rodiče Šulákovy, sestru Marii, celou rodinu Šulákovu a duše v očistci



18:00

na prosbu k Pánu Bohu za zdraví a Boží pomoc i požehnání celé živé rodině v Nové roce

2.1.

st



17:30

Památka sv. Basila Velikohé a Řehoře Naziánského,

biskupů a učitelů církve

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní



18:00

+ rodinu Rušinovu, Bertokovu, Korenkovu a na jistý úmysl

3.1.

čt

7:15


za svou rodinu – poděkování za všechny bolesti

a radosti s prosbou o požehnání v tomto roce; za dar víry, naděje

a lásky pro všechny sourozence a za nepokřtěné a nenarozené děti

4.1.

18:00

na prosbu o Boží milosti a požehnání pro celou živou rodinu Jana Strnadela

5.1.

so

7:15

+ Josefa Zetka, rodiče a na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní

6.1.

ne


7:45

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

+ Františka Straděje, manželku Zdeňku, Jaroslava Hercega, manželku Ludmilu, Žofii Šulákovu, syna Stanislava, rodiče Stradějovy, Hercegovy, Šulákovy, dušičky v očistci s prosbou Boží ochrany pro žijící rodiny



10:00

+ Josefa Tkadlece – zvonaře, zetě Jiřího Zelinu

a rodiče z obou stran

8.1.

út

7:15

za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

9.1.

st

17:30

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní



18:00

+ Ludmilu Surovčákovu k 1. výročí úmrtí, syna Libora, synovce Martínka, celou rodinu Surovčákovu a Baroňovu, za Boží požehnání a ochranu celé živé rodině Baroňové a Surovčákové

10.1.

čt

7:15

+ Žofii Christovu, celou zemřelou rodinu, duše v očistci, s prosbou o Boží ochranu pro celou živou rodinu

11.1.

18:00

+ otce, dědu, dvě babičky a duše v očistci

12.1.

so

7:15

+ Jarmilu Krejčiříkovu, manžela Veleslava, rodiče z obou stran, zemřelou Josefu Kopeckou, manžela Josefa, dceru Zdeňku, manžela Stanislava a celou zemřelou rodinu Mikulenkovu

13.1.

ne


7:45

Svátek Křtu Páně

na poděkování Pánu Bohu za 80 let života a nedožité narozeniny manžela



10:00

+ manžela Josefa Pončíka, rodiče z obou stran, bratry Josefa

a Jaroslava Trtíkovy, švagra Roberta Masaříka, staříčky, za Boží ochranu celé živé rodině

15.1.

út

7:15

za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

16.1.

st

17:30

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní



18:00

+ Helenu, Mariu a Martina Rušinovy a celou zemřelou rodinu

17.1.

čt


7:15

Památka sv. Antonína Opata

+ P. Josefa Trtíka

18.1.

18:00

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

+ manžela Josefa Chromčáka, rodiče z obou stran, 3 sestry,

8 švagrů, Rudolfa Martišku, duše v očistci a Boží ochranu celé živé rodině Chromčákové, Kneblové, Šulákové a Martiškové

19.1.

so

7:15

na jistý úmysl s prosbou o požehnání Boží celé živé rodině

20.1.

ne


7:45

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

+ Josefa Kopeckého, jeho rodiče, sestru a za celou zemřelou rodinu Maňákovu, za staříčky z obou stran a za duše v očistci s prosbou

o Boží ochranu celé rodině



10:00

+ Pavla Blahu, jeho rodiče, sestru, snachu Miladu, za Anežku

a Františka Blahovy, za rodinu Kulčákovu a za zdraví a ochranu Boží celé živé rodině

22.1.

út

7:15

za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

23.1.

st

17:30

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní



18:00

+ Martina Rušina, celou zemřelou rodinu a duše v očistci

24.1.

čt


7:15

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

+ Ladislava Václavíka, manželku Annu, syna Ladislava, vnučku Annu, sourozence a rodiče Václavíkovy

25.1.


18:00

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

poděkování za dar života pro Věru Chovanečkovu, za + Josefa Chovanečka a celou zemřelou rodinu Chovanečkovu a Šulákovu

26.1.

so


7:15

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

+ Františka Kopeckého k 18. výročí úmrtí, rodiče a sourozence z obou stran a za duše v očistci

27.1.

ne


7:45

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

+ pana děkana Josefa Maňáka, jeho rodiče a Boží požehnání živé rodině



10:00

za živou a zemřelou rodinu Josefa a Růženy Haničákové, celé příbuzenstvo a duše v očistci

29.1.

út

7:15

za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

30.1.

st

17:30

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní



18:00

+ Rosálii a Jana Kocurkovy, jejich děti, snachy, zetě a celou zemřelou rodinu

31.1.

čt


7:15

Památka sv. Jana Boska, kněze

na jistý úmysl s prosbou o Boží pomoc ve všem

Správce webu: tch@centrum.cz