Římskokatolická farnost Halenkov

Farní hlas - Listopad 2018

Celé články se rozbalí po kliknutí na jejich nadpis nebo první odstavec.
Soubor k tisku včetně úmyslů mší svatých je zde .


MĚSÍC LISTOPAD – MĚSÍC VZPOMÍNÁNÍ NA DUŠIČKY …

Hroby svaté, schránky těl, kdo by na vás pohleděl bez lásky a bez bolesti?
Vaše tiché nitro hostí ty, kdož drazí byli nám, hroby svaté, žehnám vám.


Ohlédnutí za Hubertskou mší svatou v Halenkově.

V neděli, 23. září v 10:00 h byla sloužena mše svatá za všechny živé a zemřelé myslivce a lesníky farnosti Halenkov a na poděkování Pánu Bohu za 70 let založení Mysliveckého spolku Kátlina Huslenky. Pan farář také posvětil jejich nový prapor.


Ekumenická neděle s požehnáním nového huslenského kříže

se konala v evangelickém kostele v Huslenkách v neděli, 7. října v 15,00 h. Srdečné pozvání vzešlo od Obce Huslenky, farního sboru Českobratrské církve evangelické, Římskokatolické farnosti Hovězí a Římskokatolické farnosti Halenkov a zúčastnili se jí Huslenčané, Hověžané i Halenkovjané.


Adventní prodej

Jako každým rokem, i letos budeme organizovat Adventní prodej, z jehož výtěžku hradíme 3 děti v Adopci na dálku, které naše farnost má. Věříme, že se farníci zapojí do tohoto projektu uděláním různých věcí podle darů šikovnosti a po zhotovení je můžete začít nosit na faru, nejpozději do 30. listopadu.

Prodej věcí pak bude zahájen o 1. neděli adventní, tj. 2. prosince

V. CH.


Vánoční hvězda

Vánoční hvězdu na podporu dětského onkologického oddělení v Olomouci si můžete objednat i v letošním roce v našem kostele. Své objednávky si zapisujte na arch u oltáře Svatého Josefa do 20. listopadu.

Cena jednoho kusu bude opět 100 Kč. Hvězdy se budou prodávat koncem listopadu po ranní a hrubé mši svaté. Přesný datum bude vyhlášen.

J.K.


Nad stránkami našich matrik:

Křty: Do našeho farního společenství byli přijati ke křtu svatém tito noví farníci: Filip, Lukáš, Jakub


Úmysly modlitebníků Svatého růžence na měsíc listopad 2018

Správce webu: tch@centrum.cz