Římskokatolická farnost Halenkov

Farní hlas - Září 2018

Celé články se rozbalí po kliknutí na jejich nadpis nebo první odstavec.
Soubor k tisku včetně úmyslů mší svatých je zde .


Blahopřání našemu Otci arcibiskupovi!

Náš pan arcibiskup, Mons. Jan Bosco Graubner, oslavil na sklonku srpna s požehnáním Božím 70 let svého života.

P. Ján Rušin, SVD, s celou halenkovskou farností


Co nás čeká v měsíci září?

V sobotu 1.9.v 15:00 h opékačka na farní zahradě na ukončení prázdnin
V neděli 2.9v 10:00 h mše svatá za školní mládež s posvěcením aktovek a pomůcek do školy
V pondělí 3.9.v 7:30 h mše svatá v kostele na zahájení nového školního roku
V sobotu 8.9.v 5:30 h odjezd autobusu z farnosti do Nitry na první řeholní sliby Václava Plánky z Karolinky
V pátek 14.9.Svátek Povýšení sv. Kříže, jemuž je zasvěcen náš kostel. Mše svatá bude ráno v 7:15 h a večer v 18:00 h
V neděli 16.9.POUŤ VE FARNOSTI – NÁŠ KOSTEL MÁ 230 LET OD POSVĚCENÍ. Mše svaté budou v 6:30 h tichá, v 7:45 h ranní, v 10:00 h bude SLAVNÁ POUTNÍ, při které přivítáme poutníky i s panem farářem z rodných Švábovec našeho P. Jána.
V 15:00 h bude svátostné požehnání.
V pátek 21.9.se ve všech kostelích, tedy i v našem rozezní kostelní zvony v čase od 18:00 do 18:15 h na počest Mezinárodního dne míru
V neděli 23.9.v 10:00 h bude v našem kostele troubená Hubertská mše svatá
V neděli 30.9.má naše farnost celodenní ADORACI, po velké mši svaté bude vystavena Nejsvětější svátost oltářní do 18:00 h, tuto Adoraci zakončíme svátostným požehnáním

Pouť cukrářů a kuchařů na Svatém Hostýně

11. srpna 2018 se poprvé konalo na Svatém Hostýně setkání kuchařů a cukrářů České republiky.


Farní tábor pro děti 2018

Opět po roce se konal dětmi i mládeží oblíbený farní tábor pro děti.

MK


Naše putování na Slovensko

Ukaž mi své cesty, Hospodine, a pouč mě o svých stezkách. Veď mě ve své pravdě a uč mě, neboť ty jsi Bůh, můj Spasitel. /ŽL 25/

JK


Pouť z farnosti na Svatý Hostýn

jsme letos vykonali dvěma autobusy v úterý, 24. července. Počasí nám přálo, konali jsme společně Křížovou cestu a po požehnání Otcem Jánem jsme se vydali k hrobu P. Františka Měsíce, SJ, abychom ve vděčných modlitbách poděkovali Pánu za tohoto dobrého kněze, kterého máme v živé paměti ze svátosti smíření na Svatém Hostýně, a také proto, že vyučoval v Halenkově náboženství naše děti.

JT


Oznámení

S účinností od 1. července 2018 byl jmenován panem arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem náš P. Ján RUŠIN, SVD, kaplanem pro mládež v děkanátě Vsetín.

Pomáhejme Otci Jánovi v této nové službě modlitbou i ochotnou a upřímnou aktivitou ve všem, co bude zapotřebí.


Nad stránkami našich matrik:

Křty: Do našeho farního společenství byli přijati ke křtu svatém tito noví farníci: Anna, Matyáš, Tobiáš, Michal, Matyáš, Šimon.


Úmysly modlitebníků Svatého růžence na měsíc září 2018

Správce webu: tch@centrum.cz