Římskokatolická farnost Halenkov

Intenční list - duben 2019

Soubor k tisku s úmysly mší svatých na duben je zde .

1.4.

po

18:00

za + Martina Rušina a za požehnání pro jeho tatka Jána Rušina

2.4.

út

18:00

za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

3.4.

st

17:30

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní18:00

za + Jiřího Trtíka k výročí úmrtí, dědečky, babičky, strýce, tety

z obou stran a bratrance Jaroslava

4.4.

čt

7:15

za + Josefu a Josefa Šulákovy, rodiče z obou stran, Ludmilu

a Jaroslava Kořenkovy, bratra Františka, rodiče z obou stran,

švagra Zdeňka Kurtina a rodiče z obou stran a duše v očistci

5.4.

17:30

18:00

křížová cesta

za + Josefa a Anežku Juřicovy k výročí narození a úmrtí, celou zemřelou rodinu, dušičky v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu

6.4.

so

7:15

za + Emílii Pončíkovu a za živou i zemřelou rodinu

7.4.

ne


7:45

5. NEDĚLE POSTNÍ

za + Stanislava Šuláka, manželku Emílii, oboje sourozence, švagry, rodiče Šulákovy a Koňaříkovy, dušičky v očistci, s prosbou Boží ochrany pro žijící rodiny10:00

za + Josefa Maňáka, jeho otce, švagra Františka Solanského,

jeho otce Pavla, s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu18:00

hraná křížová cesta dětí v kostele

8.4.

po

18:00

za + pana kardinála Štěpána Trochu k 45. výročí úmrtí

9.4.

út

18:00

za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10.4.

st

17:30

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní18:00

za živou a zemřelou rodinu Černotovu, Chrásteckou

a za P. Josefa Adamce

11.4.

čt

7:15

za + rodiče Kovaříčkovy, syna Vladimíra a Boží ochranu pro živou rodinu18:00

za + rodiče Pavla a Boženu Kořenkovy, dceru Annu, zetě Miroslava, za těžce nemocnou osobu, dušičky v očistci, s prosbou o zdraví a Boží ochranu celé živé rodině

12.4.

17:30

18:00

křížová cesta

za + Josefa Tydlačku k 25. výročí úmrtí, manželku, za Barborku Plánkovu k nedožitým 40-tinám, jejího otce a rodiče Tydlačkovy

a Černotovy

13.4.

so

7:15

za + Veroniku Mikulenkovu, manžela Antonína, jejich děti, vnuky, snachu, zetě a Boží požehnání živé rodině

14.4.

ne


7:45

KVĚTNÁ NEDĚLE

za + Stanislava Kocurka k 1. výročí úmrtí, rodiče Anežku a Antonína Kocurkovy a Annu a Pavla Chrástecké, s prosbou o zdraví a Boží požehnání celé rodiny

po ranní mši svaté: křížová cesta10:00

za + Juraje Šulimana k 1. výročí úmrtí, švagra Josefa Bubelu, manžele Miroslava a Karlu Švecových, rodiče Antonína a Boženu Handlovy, jejich dceru Boženu Čaníkovu a staříčky Josefa a Františku Pifkovy

15.4.

po

18:00

za + Marii Václavíkovu, Marii a Antonína Mazáčovy, Boženu

a Antonína Václavíkovy a syna Josefa

16.4.

út


18:00

ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE

za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

17.4.

st


17:30

STŘEDA SVATÉHO TÝDNE

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní18:00

za + Marii Batlovu k 7. výročí úmrtí, manžela Petra, jejich syna Jaroslava, s prosbou o Boží požehnání celé živé rodině

18.4.

čt


18:00

ZELENÝ ČTVRTEK

za všechny kněze, kteří působili v naší farnosti

19.4.


14:30

15:00

VELKÝ PÁTEK

křížová cesta

Velkopáteční obřady

20.4.

so


19:00

BÍLÁ SOBOTA – Bdění u Božího hrobu 9-19 hod.

za + rodiče Šulákovy, sestru Marii, celou rodinu, duše v očistci

a na jistý úmysl s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

21.4.

ne


7:45

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

za + Jaroslava Šuláka k 9. výročí úmrtí, vnuka Richarda, rodiče Šulákovy a Kovaříkovy, švagry Jana, Pavla, Ladislava, Jaroslava, švagrové Anežku, Annu, Elišku, duše v očistci a Boží požehnání

celé živé rodině10:00

za + Marii Trtíkovu, manžela Františka, jeho sourozence, rodiče z obou stran, syny Josefa a Jaroslava, zetě Roberta a Josefa, duše v očistci a Boží ochranu pro celou rodinu

22.4.

po


7:45

PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

za + Jana Stelibského a rodiče10:00

za + Anastasii Valůškovu a duše v očistci

23.4.

út


18:00

ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

za + rodiče Václavíkovy, syny Jana a Josefa, zetě Petra, duše v očistci a za Boží požehnání pro živou rodinu

24.4.

st


17:30

STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní18:00

za + Jaroslava Straděje, bratra a synovce Zdeňka, rodiče Stradějovy

a Janotovy, s prosbou o zdraví a Boží ochranu celé živé rodiny

25.5.

čt


7:15

ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

26.4.


18:00

PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

za + Josefa Fujerika, rodiče a celou zemřelou a živou rodinu Fujerikovu

27.4.

so


7:15

SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

za + rodiče Křenkovy, syna Jaroslava, rodiče Václavíkovy, děti Jana, Pavla, Josefa s manželkou, Anastázii s manželem, duše v očistci,

za Boží ochranu pro živou rodinu a na jistý úmysl

28.4.

ne


7:45

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – Neděle Božího milosrdenství

za + Jana Trlicu k 23. výročí úmrtí, Josefu Maňákovu, manžela,

5 synů a celou živou rodinu z obou stran10:00

za všechny motorkáře

29.4.

po18:00

Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

za + Anežku Kopeckou k nedožitým 75-tinám, manžela Stanislava, rodiče z obou stran a Boží ochranu celé živé rodiny

30.4.

út

18:00

za + Ladislava Kocurka a rodiče z obou stran, vnuka Radomíra, Jana Valcháře, rodiče z obou stran a za Boží ochranu pro celou živou rodinu

Správce webu: tch@centrum.cz