Římskokatolická farnost Halenkov

Farní hlas - Červenec a Srpen 2018

Celé články se rozbalí po kliknutí na jejich nadpis nebo první odstavec.
Soubor k tisku včetně úmyslů mší svatých je zde .


Moji milovaní farníci,

přiblížila se naše dlouho plánovaná pouť do mých rodných míst, Levoče a okolí. Věřím, že vytvoříme v autobuse, stejně jako zde doma, jedno milé farní společenství a s pomocí Boží se nám podaří uskutečnit vše tak, jak je to naplánováno.

Váš P. Ján Rušin, SVD


Další prázdninové plány akcí ve farnosti:

V červenci plánujeme i účast některých našich přihlášených dětí na táboře v Těrchové, který organizuje farnost Nový Hrozenkov ve dnech 22. – 27.7.


Oslava svátku Těla a Krve Páně – Božího těla

Před nedělí, 3. června konalo několik žen ve farnosti důkladnou přípravu 4 oltářů na průvod s Eucharistií obcí, s pevnou vírou, že nám Pán požehná příhodným počasím.

JT


Na Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova,

v pátek 8. června, ožila farní zahrada především dětmi, které letos po prvé přistoupily ke Stolu Páně s jejich rodiči.

JT


Ráj, peklo a odvaha

Z Bible známe, jak to může v ráji vypadat, ale také víme, jak člověk dopadne, když svůj pozemský ráj opustí. Tady na zemi se ráj naplňuje v našich rodinách, v radosti z dětí, z vnoučat, ze společného přátelství s Bohem i s lidmi kolem nás. Ráj sídlí i v našich modlitbách, v nichž děkujeme za vše, co každý den můžeme mít, co každý den prožíváme, co se nám zdaří i nezdaří.

JK


Nad stránkami našich matrik:

Křty: Do našeho farního společenství byli přijati ke křtu svatém tito noví farníci: Martin, Vojtěch, Lukáš a Eliška.


Úmysly modlitebníků Svatého růžence na měsíce červenec a srpen 2018

Správce webu: tch@centrum.cz