Římskokatolická farnost Halenkov

Farní hlas - Březen 2018

Celé články se rozbalí po kliknutí na jejich nadpis nebo první odstavec.
Soubor k tisku včetně úmyslů mší svatých je zde .


Moji milovaní farníci,

prožíváme dny velkého půstu. Je to čas zastavení se k modlitbě a ke kříži našeho Pána.

váš P. Ján Rušin, SVD


Společná ekumenická bohoslužba

Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny.

1.Timoteovi 2,5.6

Tato slova nás každý den oslovují, jsou neměnnou pravdou v tom, že Bůh je pro nás oporou i posilou. Stává se pro věřícího člověka nejen radostí ve dnech jasného světla, ale i velkým pochopením a láskou, když se probudíme do dní plných trápení. A proto Hospodin a jeho jednorozený Syn se svatou Trojicí jsou základním kamenem společné víry v celé Církvi, kterou jsme mohli prožít a navzájem si ji posílit při ekumenické Bohoslužbě Slova v našem kostele Povýšení svatého Kříže, která se konala o první postní sobotě 17. února 2018, při níž se o své Boží Slovo podělil Jiří Palán farář Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Huslenkách a P. Ján Rušin, SVD duchovní otec naší Římskokatolické farnosti v Halenkově.

JK


Farní dětský maškarní ples

Dne 10. 2. 2018 se tělocvična ZŠ Halenkov proměnila na místo, kde se sešly krásné masky jako například: princezny, rytíři, kovbojové, víly, a spoustu dalších.

MK


Postní duchovní zamyšlení

v naší farnosti se uskuteční v sobotu, 3. března 2018 s P. Jiřím KUČEROU.

Zahájení bude v 15:00 promluvou,
od 16:00 h bude Meditace a svátost smíření,
v 17:00 h mše svatá a
v 18:00 h posezení na faře. Všichni jsme srdečně zváni.


Modlitba za národ

Bože, Otče nás všech, děkujeme ti za Čechy, Moravu a Slezsko – naši krásnou a úrodnou vlast. Děkujeme ti, žes nám ji po staletí pomáhal chránit proti nepřátelům vnějším i škůdcům vnitřním. Prosíme tě, dej i nám dnes potřebné vůdčí osobnosti všude, kde chybí. Dej všem dětem otce i matku a spořádaný domov a veď nás, abychom žili ve vzájemném porozumění a každý na svém místě po vzoru sv. knížete Václava a zodpovědně konali svůj úkol. Staň se tak skrze Krista, našeho Pána. Amen.


Nad stránkami našich matrik:

Křty: Do našeho farního společenství budou ve křtu svatém přijati tito naši farníci:


Úmysly modlitebníků Svatého růžence na měsíc březen 2018

Správce webu: tch@centrum.cz