Římskokatolická farnost Halenkov

Farní hlas - Květen 2017

Celé články se rozbalí po kliknutí na jejich nadpis nebo první odstavec.


Moji milovaní bratři a sestry,

Po největších křesťanských svátcích, Velikonocích, se blíží nejkrásnější měsíc roku, který je zasvěcený naší Nebeské Matce, Panně Marii. Nu, a my jako dobří synové a dcery naší Nebeské Maminky, chceme právě v tomto měsíci více od ní vyprošovat milosti pro svoje rodiny a naši farnost.

váš P. Ján Rušin, SVD


Mše svaté v měsíci květnu u kapliček v naší farnosti vždy v 18:00 hodin:

2.5.úterýHuslenky – Kýchová
4.5.čtvrtekHuslenky – Bratřejůvka
6.5.sobotaHuslenky – Černé u Mazáčů
9.5.úterýHuslenky – Černé u Čotků
11.5.čtvrtekHalenkov – u Šuláčků
18.5.čtvrtekHalenkov – Hluboké
22.5.pondělíHalenkov – Dinotice
23.5.úterýHalenkov – kraj Lušové – u Stradějů
27.5.sobotaHalenkov – Lušová
30.5.úterýHalenkov – Břežitá

Příprava snoubenců na manželství v Halenkově:

Snoubenci, kteří chtějí uzavřít sňatek v letošním roce, musí absolvovat přípravu na přijetí této svátosti. Proto se budou setkávat celý měsíc květen, vždy ve čtvrtek na faře v čase od 17:30. Jedná se o čtvrtek 4. května, 11. května, 18. května, 25. května.


Jubileum našeho P. Jána

V úterý, 2. května se dožívá nás milý a Bohem milovaný P. Ján životního jubilea – 45 let.

Ze srdce přejí všichni Vaši vděční farníci


Odešli ke svému Pánu.

Pánem života a smrti byl povolán k věčnému životu na Květnou neděli, 9. dubna 2017 ve věku 95 let Mons. Erich PEPŘÍK, papežský prelát.

Jana Trtíková


Uč se od ní

Jednou jsem se modlila k Bohu před obrázkem Panny Marie.
Najednou v hloubi srdce slyším větu: "Uč se od ní!"
Překvapeně jsem si pomyslela: "A co? Co se mám od ní učit?!"

(helaj)


Návštěva Charity

Už od dětských let máme rádi návštěvy. Je to setkání lidí, kteří si mají, co říci, je to okamžik na předávání nových poznatků, zkušeností a prožitků.

Jarmila Kopecká


Úmysly pro modlitebníky Svatého růžence na měsíc květen 2017:

 


Nad stránkami našich matrik:

Křty: Do našeho farního společenství byli přijati ve křtu svatém tito naši farníci:

Správce webu: tch@centrum.cz