Římskokatolická farnost Halenkov

Intenční list - září 2021

Soubor k tisku s úmysly mší svatých je zde.

1.9. st

7:30 na zahájení školního roku pro všechny školáky

2.9. čt

Na úmysl dárce

3.9. pá

Za + Stanislava Kovaříka, rodiče, Josefa Sívka a rodiče, rodinu Šulákovu, 6 synů a živou a zemřelou rodinu

4.9. so

Fatimská sobota

Za + rodiče Josefa a Antonii Malíkovy k 18. výročí úmrtí, jejich zemřelé děti a sourozence z obou stran, za + rodinu Sichovu a za Boží ochranu a požehnání pro celou živou rodinu

5.9. ne

7:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 pro všechny školáky a studenty

11:15 Zádušní mše svatá za Antonína Trtíka, jeho syna Jiřího, rodiče, sourozence z obou stran a synovce Jaroslava Koňaříka

7.9. út

Za +Petra Kopeckého, syna Petříka, sourozence, švagrovou, švagry, vnuka Marka, synovce Rostíka a rodiče z obou stran

8.9. st

Za + Martina Rušina a celou zesnulou rodinu

9.9. čt

Za + Karla Fabiána, syna Karla a rodiče Šulákovy

10.9. pá

Za celou malou scholičku, s prosbou o vytrvalost, ať je Pán žehná

11.9. so

Za Františka Plánku, dceru, rodiče z obou stran, Emílii a Petra Černotovy a rodiče z obou stran

12.9. ne

7:45 za všechny živé a zemřelé Marie ve farnosti

10:00 za všechny živé a zemřelé farníky a poutníky

14.9. út

SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

15.9. st

Za Stanislava Kopeckého k 30. výročí úmrtí, manželku Anežku, rodiče z obou stran s prosbou o Boží ochranu celé živé rodiny

16.9. čt

Na úmysl dárce

17.9. pá

Za Františku Maňákovu k 50. výročí úmrtí, manžela, oboje rodiče, syna Pavla, zetě Ladislava, vnučku Danielu, zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu

18.9. so

Za Anastazii a Josefa Maňákovy, celou živou a zemřelou rodinu Maňákovu, Kučerovu, Václavíkovu, Kocurkovu, Černotovu a Surovcovu

19.9. ne

7:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 za milovaného syna Antonína k 5. výročí úmrtí, Boží požehnání a ochranu celé rodiny

21.9. út

Za + rodiče Annu a Pavla Chrástecké, Anežku a Jana Maňákovy, kmotřenku Františku Kudelovu a Boží ochranu pro celou živou rodinu

22.9. st

Za živou a zemřelou rodinu Mazáčovu a Václavíkovu

23.9. čt

Za rodiče Jana a Antonii Koňaříkovy, celou zemřelou rodinu, s prosbou o Boží ochranu pro celou živou rodinu

24.9. pá

Za Vojtěcha Maňáka k jeho úmrtí, jeho manželku, švagry a švagrové, rodiče z obou stran a Boží požehnání za živé rodiny

25.9. so

Na poděkování Pánu Bohu za dar života s prosbou o další Boží ochranu

26.9. ne

7:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 k 1. výročí úmrtí Ludmily Maňákové, za + sourozence Annu a Antonína, + rodiče, staříčky, za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živé rodiny

28.9. út

Slavnost svatého Václava, mučedníka

7:45 za rodinu Kalusovu, Martincovu a Boží ochranu pro živé rodiny

10:00 za + Josefa Kocurka, rodáka z Hlubokého

29.9 st

Na úmysl dárce

30.9. čt

Adorační den

7:15 na úmysl dárce

18:00 na poděkování Pánu Bohu za 80 let života s prosbou o další Boží ochranu

Správce webu: tch@centrum.cz