Římskokatolická farnost Halenkov

Intenční list - listopad 2019

Soubor k tisku s úmysly mší svatých na listopad je zde .

1.11.


7:15

Slavnost VŠECH SVATÝCH

za SVD18:00

za + Jana Stelibského, manželku, syna a celou zemřelou rodinu Stelibskou a Snížkovu

2.11.

so

7:15

za Annu a Silvetra Kazmířovy, syna Silvestra, dceru Annu a požehnání pro živou rodinu9:30

na úmysl Svatého Otce15:00

pobožnost na hřbitově a mše svatá v kostele za všechny zemřelé dušičky a halenkovské farníky

3.11.

ne


7:45

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

za + rodiče Václavíkovy, jejich děti a Boží požehnání celé živé rodině10:00

za živou a zemřelou rodinu Josefa a Růženy Haničákovy, celé zemřelé příbuzenstvo, duše v očistci a za nenarozené děti

4.11.

po

18:00

Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

+ Ludvíka Kocurka k 5. výročí úmrtí, jeho vnuka Ludvíka Kocurka, za rodiče Kocurkovy a Vinklárkovy a Boží ochranu

celé živé rodině

5.11.

út

18:00

za všechny živé i zemřelé halenkovské farníky

6.11.

st

10:00

17:30

18:00

mše svatá na Charitě

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní

za celou zesnulou rodinu Rušinovu

7.11.

čt

7:15

na jistý úmysl dárce

8.11.

18:00

za + Bohumila Latináka, manželku Marii, syna, snachu, zetě, vnuka Jirku, rodiče i sourozence z obou stran a na poděkování

za dar života

9.11.

so


7:15

Svátek Posvěcení lateránské baziliky

za + rodinu Helisovu a Valigurovu

10.11.

ne


7:45

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

na úmysl dárce10:00

za + Jaroslava Malíka, manželku Jarmilu, rodiče Malíkovy

a Valchářovy, bratra Gustáva, švagra Pavla, sestru Františku, s prosbou o Boží požehnání a ochranu celé živé rodině

11.11.

po

18:00

Památka sv. Martina Tourského, biskupa

za + Martina Rušina a za všechny živé a zemřelé Martiny z naší farnosti

12.11.

út


18:00

Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

13.11.

st


10:00

17:30

18:00

Památka sv. Anežky České, panny

mše svatá na Charitě

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní

za + Petra Žárského, oboje rodiče, švagry Stanislava a Václava

a za zemřelou rodinu Holcovu a Mazáčovu

14.11.

čt

7:15

za + P. Josefa Trtíka k 1. výročí odchodu na věčnost, rodiče, sourozence, švagra, švagrovou, synovce a celou zemřelou rodinu

15.11

18:00

za + Ludmilu Kotlárovu, manžela Ondru, zetě Juraje, staříčky Antonína a Antonii Kovaříkovy a za živou rodinu Kotlárovu

a Križanovu

16.11.

so

7:15

za + Josefa a Františku Chrástecké, dceru Annu, zetě Petra

a Jindřicha, vnuka Pavla, za Anežku a Pavla Kratinovy, dceru Jiřinu, zetě Antonína, vnuka Rostíka, za Pavla a Veroniku Mazáčovy, dceru Marii, syna Pavla, zetě Stanislava a Antonína, vnučku Annu, staříčky z obou stran a dušičky v očistci s prosbou

o zdraví a Boží ochranu živé rodiny

17.11.

ne


7:45

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

za + Ludmilu a Josefa Řepkovy, jejich rodiče, sourozence, švagry, švagrové a synovce a Boží ochranu pro celou živou rodinu10:00

za + Jana Šuláka, manželku Františku, jejich dceru Drahomíru,

za rodiče a sourozence z obou stran a Boží ochranu celé živé rodině

19.11.

út

18:00

za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

20.11.

st

10:00

17:30

18:00

mše svatá na Charitě

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní

za + Máriu Rušinovu

21.11.

čt


7:15

Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Za dary Ducha Svatého pro Otce Mariána

22.11.


18:00

Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

za + Josefa a Anastázii Tlaškovy, Aloise Daňka, Josefa Zapalače

a za dar zdraví pro celou živou rodinu

23.11.

so

7:15

na úmysl dárce

24.11.

ne


7:45

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

za + syna Richarda Krňu, jeho dědečka Jaroslava Šuláka a dušičky v očistci10:00

za + Ivana Káňu, bratra P. Františka, rodiče a celou zemřelou rodinu Káňovu a Lisovu

26.11.

út

18:00

za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

27.11.

st

10:00

17:30

mše svatá na Charitě

tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní18:00

za dar zdraví a života a Boží pomoc v nemoci

28.11.

čt

7:15

na jistý úmysl s prosbou o sílu a požehnání ve všem

29.11.

18:00

za + Marii Vozákovu, rodiče z obou stran, za bratra a švagra a Boží ochranu pro rodinu Vozákovu a Machalovu

30.11.

so

7:15

Svátek v. Ondřeje, apoštola

za + Mons. Josefa Maňáka k 1. výročí odchodu na věčnost, rodiče

a celou zemřelou rodinu

Správce webu: tch@centrum.cz