Římskokatolická farnost Halenkov

Intenční list - duben 2021

Soubor k tisku s úmysly mší svatých je zde.

1.4. čt

Zelený čtvrtek

18:00 za všechny živé a zemřelé kněze naší farnosti

2.4. pá

14:30 křížová cesta

15:00 Velkopáteční obřady

3.4. so

Bílá sobota

19:30 za + Jiřího Trtíka, tatínka, dědečky, babičky, tety, strýce z obou stran a bratrance Jaroslava


4.4. ne

Slavnost Zmrtvýchvstání páně

6:45 za Boží požehnání a zdraví pro naše rodiny, za duše v očistci a obrácení nevěřících


7:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 za Jana Strnadla


11:15


15:00 za živou a + rodinu Zádilsku, Kovaříkovu, Kachtíkovu, duše v očistci a rodinu Hodulákovu5.4. po

Velikonoční pondělí

7:45 za Veroniku Mikulenkovu, manžela Antonína, jejich děti, vnuky a pravnuka, za Petra Kopeckého a zdraví pro celou rodinu


10:00 za + Zdenku Tkadlecovu, celou zemřelou rodinu Tkadlecovu a Andrýskovu a Boží požehnání živé rodině

6.4. út

Za + Aloisii a Jana Šašinovy, syna Gabriela a za živou a + rodinu z obou stran

7.4. st

Na úmysl dárce

8.4. čt

Za + Václava a Veroniku Kopeckých, jejich zemřelé děti a vnuky, a za obrácení živé rodiny

9.4. pá

Za + Josefa Tydlačku, manželku, vnučku a zetě

10.4. so

Za + rodinu Janíčkovu, Hyklovu, s prosbou o Boží pomoc a uzdravení nemocné osoby11.4. ne

6:45


7:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 za manžela Stanislava Kocurka k 3. výročí úmrtí, za rodiče Anežku a Antonína Kocurkovy, Annu a Pavla Chrástecké, kmotřenku Františku Kudelovu a Boží ochranu celé rodině


11:15


15:00

13.4. út

Za živé a zemřelé členy našich rodin a za obrácení nevěřících

14.4. st

Na úmysl dárce

15.4. čt

Za + Josefa a Josefu Šulákovy, Ludmilu a Jaroslava Kořenkovy, bratry Františka a Pavla

16.4. pá

Za + Celestýnu Šulákovu k 1. výročí úmrtí, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu

17.4. so

Za + Jana a Kateřinu Mokrých, syna Milana a za živou a + rodinu z obou stran


18.4. ne

6:45 za + Josefa a Františku Trtíkovy, jejich děti, rodiče a sourozence z obou stran


7:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 za + Jaroslava Šuláka k 11. výročí úmrtí, vnuka Richarda, rodiče Šulákovy a Kovaříkovy, švagry Jana, Jaroslava, Pavla, Ladislava, švagrové Anežku, Annu, Elišku, duše v očistci a za zdraví a ochranu živé rodiny


11:15 na poděkování za všechny milosti, s prosbou o Boží ochranu celé rodině


15:00 za + Anežku Kopeckou, manžela Stanislava, rodiče z obou stran a za Boží požehnání živé rodině

20.4. út

Za Jana Stelibského a rodiče

21.4. st

Za + Annu a Aloise Maňákovy, jejich děti a za živou a + rodinu z obou stran

22.4. čt

Na úmysl dárce

23.4. pá

Za + Marii a Josefa Šulákovy k nedožitým 94 a 100 let života, zemřelého Josefa Chovanečka, za živou a + rodinu Šulákovu, Chovanečkovu a Kocurkovu

24.4. so

Na úmysl dárce
25.4. ne

6:45


7:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 za + Jána Rušina


11:15


15:00

27.4. út

Na úmysl dárce

28.4. st

Na úmysl dárce

29.4. čt

Na úmysl dárce

30.4. pá

Za + rodinu Černotovu, Chrástecku, Kopecku, P. Josefa Adamce a na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní

Správce webu: tch@centrum.cz