Římskokatolická farnost Halenkov

Akce na měsíc Duben 2017

Den Akce
Sobota 29.4. Děkanátní pouť za nová kněžská a řeholní povolání ve Štípě u Zlína. Naše farnost byla pověřena vedením liturgie. Na pouť bude vypraven autobus, přihlásit se můžete po každé mši svaté v sakristii nebo na faře.

 


Akce na měsíc Září 2016

Den Akce
Čtvrtek 1.9. Zahájení nového školního roku mší svatou v 7:30 h
Sobota 3.9. v čase od 8:00 do 10:00 - zápis úmyslů na měsíc říjen

11:00 - sňatek snoubenců Zdeňka File a Hany Koňaříkové z Hovězí 578

15:00 - posvěcení nového auta hasičům

Neděle 11.9. Farní pouť v naší farnosti s tímto pořadem bohoslužeb:

6:30 - Tichá mše svatá

7:45 - Ranní mše svatá

10:00 - Poutní mše svatá

15:00 - Svátostné požehnání

Hlavním celebrantem o pouti bude P. Mgr. Marek Poláčik, SVD – rektor Misijního domu z Nitry

Neděle 18.9. Mše svatá v 10:00 bude sloužena k uctění památky svatého Huberta.
Úterý 20.9. Plánujeme pouť z farnosti na Turzovku.
Středa 28.9. Na sv. Václava, v Den české státnosti, budeme mít mše svaté v 7:15 h a v 10:00 h.
Pátek 30.9. farnost Halenkov má Arcibiskupstvím Olomouc stanovený den pro CELODENNÍ ADORACI před Vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní

7:15 - bude ranní mše svatá

Po mši svaté vystavíme Nejsvětější svátost oltářní do 18:00, pak vždy po hodince budou farníci ve dvojicích setrvávat v kostele před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní.

18:00 - ukončíme celodenní ADORACI svátostným požehnáním

18:30 - bude večerní mše svatá

Akce na měsíc Srpen 2016

Den Akce
Úterý 16.8. Farní pouť na Svatý Kopeček u Olomouce s návštěvou farností otce Miroslawa.

Akce na měsíc Červen 2016

Když Bůh požehná, chceme v měsíci červnu uskutečnit tyto akce

Den Akce
Sobota 4.6. Slavná mše v 9:00, kterou budou v našem kostele zahájeny Halenkovské slavnosti.
Tato mše bude sloužena za všechny nositele Čestného občanství a uznání Halenkova a za všechny farníky a halenkovské občany.
Odpoledne pojede z naší farnosti autobus na Děkanskou pouť za naše rodiny a nová kněžská povolání, která proběhne na Velehradě.
Neděle 12.6. Slavnost prvního svatého přijímání v naší farnosti v 10:00.

Akce na měsíc Květen 2016

Když Bůh požehná, chceme v měsíci květnu uskutečnit tyto akce

Den Akce
Čtvrtek 5.5. Slavnost Nanebevstoupení Páně - mše svatá se bude konat i večer v 17:15
Sobota 7.5. Farní den
Neděle 8.5. Mše v 10:00 bude ke svátku svatého Floriána sloužena za všechny živé i zemřelé hasiče z naší farnosti.
Hned po mši půjdeme k Pomníku padlých, kde proběhne uctění památky padlých z řad našich farníků v období I. a II. světové války.
V 15:00 se za příznivého počasí sejdeme u kříže na Kyčerce, kde proběhne májová pobožnost. Po ní budeme s přítomnými dětmi a jejich rodiči opékat buřty.
V tento den by se večerní májová pobožnost v kostele konala jen při nepříznivém počasí.
Neděle 22.5. Z farnosti bude vypraven v 15:00 autobus ke Zvonici Nejsvětější Trojice v Huslenkách - Uherské. Zde se uskuteční májová pobožnost.
V tento den by se večerní májová pobožnost v kostele nekonala.
Sobota 28.5. Svěcení nově zbudované kapličky sv. Huberta v Kychové - Hlubočku. Tu zhotovili místní myslivci.
Neděle 29.5. Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ s průvodem.
Mše v 10:00 bude za všechny živé a zemřelé včelaře ve farnosti s prosbou o Boží požehnání do dalších let.

Každou neděli v květnu se v našem farním kostele budou konat májové pobožnosti k uctění Panny Marie a to vždy v 17:00

Dále budou slouženy mše svaté u každé kapličky ve farnosti a to vždy v 18:00

Den Místo
Úterý 3.5. Huslenky - Černé - u Čotků
Úterý 10.5. Halenkov - u Šuláčků
Čtvrtek 12.5. Halenkov - Dinotice
Sobota 14.5. Huslenky - Černé - u Mazáčů
Úterý 17.5. Halenkov - Břežitá
Čtvrtek 19.5. Halenkov - Lušová - u Stradějů
Sobota 21.5. Halenkov - Hluboké
Úterý 24.5. Huslenky - Bratřejůvka
Úterý 31.5. Halenkov - Lušová

Správce webu: tch@centrum.cz