Římskokatolická farnost Halenkov

Historie farnosti

Farní kostel Povýšení svatého Kříže v Halenkově byl postaven spolu s farou v letech 1786-1788 z fondu pobožné matice. Původní kostel neměl věž ani zákristii a byl v něm jen hlavní oltář. Na oltáří byl kříž a sochy Panny Marie Bolestné, svatého Jana apoštola a Marie Magdalské. Toto sousoší se na Halenkov dostalo z neznámého kostela, který byl zrušen Josefem II. Kristovo tělo z původního kříže je dnes v předsíni kostela na kříži novém.

Obnovy kostela se ujal roku 1846 tehdejší farář P. Tomáš Surma. Za jeho působení byla postavena věž a zákristie, byla opravena okna a do kostela byl umístěn nový, dřevěný hlavní oltař a obraz Povýšení svatého Kříže od Františka Bergra. Po bouřlivém roce 1848 bylo nakonec upuštěno od plánovaného postavení dvou bočních oltářů (zasvěceny měly být sv. Janu Nepomuckému a Panně Marii - Útočišti hříšníků). Místo nich byl postaven jen jeden boční oltář zasvědcený sv. Tomáši Akvinskému. Ten byl o 40 let později nahrazen oltářem Panny Marie lurdské, jejiž socha je dodnes umístěna na bočním oltáři, vpravo z pohledu kněze.

Varhany pocházejí z roku 1897 a byly zhotoveny firmou Neusser z Nového Jičína. Tří stropní malby, které zobrazují Starý zákon, Novým zákon a Pannu Marii - Královnu máje, zhotovil neznámý mistr. Křížová cesta pochází z roku 1943.

Mezi lety 1944 až 1945 byly zhotoveny 3 tři nové boční oltáře z umělého mramoru. Oltáře zhotovil významný moravský barokní mistr Josef Hladík z Olomouce, který také zhotovil sochy sv. Václava a sv. Ludmily v pozadí kostela a sochu sv. Josefa pro boční oltář. Z bývalé komory v předsíni byl vybudován Boží hrob s Pietou.

Roku 1950 zhotovil akademický malíř prof. Jan Obšila z Ostravy nový oltářní obraz a vyzdobil kůrovou balustrádu obrazem sv. Cecilie a zpívajících a hrajících andělů. Téhož roku přibyl k dosavadnímu zvonu sv. Cyril z roku 1933 druhý zvon, sv. Josef. Další dva větší zvony - Panna Maria a Božské srdce Páně byly pořízeny roku 1967 a jako své první dílo je odlil halenkovský zvonař Josef Tkadlec

Všech dubové kostelní dveře a umělecké kování na nich zhotovili místní stolaři, zámečníci a umělečtí kováří v roce 1956. Malovaná okna v presbitáři, na kterých jsou sv. Cyril a Metoděj, sv. Petr a Pavel a svatá Rodina, dále symboly v oknech chrámové lodi a okno nad hlavním vchodem byly roku 1958 zhotoveny uměleckou sklářskou dílnou R. Dresslera z Dolního Dvora u Vrchlabí dle návrhů prof. Jana Obšila. Věžní hodiny s osvětlením byly pořízeny v roce 1959 a vyrobil je mistr Dvořák z Vyškova.

Roku 1962 byl kostel znovu omítnut a věž byla oplechována. O tři roky později byla provedena nová elektroinstalace a do kostela bylo nainstalováno vytápění elekrickými akumulačními kamny. Roku 1971 byly dosavadní mramorové oltáře přebroušeny a znovu pozlaceny.

V roce 1981 poběhla rekonstrukce varhan a v roce 1991 byl do zakristie zaveden vodovod.

Poslední významnou akcí bylo vybudování plynové přípojky a kanalizace v zakristii a nová dlažba v prostoru mezi kostelem a farou v roce 2015.

Správce webu: tch@centrum.cz